După cum am văzut, duminica dimineața ne întâlnim la închinare împreună, într-un spațiu special amenajat, unde trupa de laudă și închinare ne conduce înaintea tronului Dumnezeului nostru și apoi, prin serviciul de învățătură ne hrănim spiritual. După amiaza, ne împărțim pe grupe mai mici pe care le-am numit Biserica în casă, dupa modelul Nou Testamental. (Romani 15:3-5)

Facem asta pentru că în grupele mici oamenii se deschid mai ușor sufletește și-și spun necazurile, îndoielile, lucrurile care îi tulbură. Atunci și acolo, putem veni în întâmpinarea nevoilor lor, rugându-ne pentru ei, citind din Cuvântul lui Dumnezeu, învățând cum să depășim situațiile apăsătoare, sau găsind împreună răspunsurile pe care Biblia le oferă, risipind îndoielile și tulburările: „Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”  2 Timotei 3:16

De asemenea, învățăm să ne bucurăm unii de alții, pentru că e o mare binecuvântare să știi că nu ești singur, că mai sunt încă mulți care gândesc ca tine și sunt gata să-ți sară în ajutor la nevoie. ”Aşadar, dacă este vreo încurajare în Cristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtăşie cu Duhul, dacă este vreo afecţiune şi vreo îndurare, faceţi-mi bucuria deplină şi aveţi o simţire, o dragoste, un duh şi un gând!” Filipeni 2: 1-2

Noi nu iubim „cearta de cuvinte” ( ”Dacă însă cineva vrea să se certe, noi n-avem un astfel de obicei, nici bisericile lui Dumnezeu” 1Corinteni 11:16 ), polemica adică, așa cum au unii obiceiul, ci, prin discuțiile pe care le avem ne elucidăm eventualele nelămuriri ca să putem umbla deopotrivă în ceea ce credem deopotrivă: ”Aşadar, toţi cei ce suntem maturi să avem acelaşi gând! Iar dacă gândiţi diferit cu privire la vreun lucru, Dumnezeu vi-l va clarifica. Însă, în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să trăim la fel!” Filipeni  3: 15-16

În felul acesta putem crește spiritual, ajungând la starea de oameni maturi în credință și gata să dăm socoteală cu blândețe de credința pe care o avem și să ajungem să fim părtași firii dumnezeiești.  2 Petru 1: 5-11