„E necesar să mă botez din nou? Doar am fost botezat încă de pe când eram un bebeluș. Nu scrie în Biblie că e un singur botez?” Este o întrebare pertinentă cu care ne confruntăm adesea.

Dar… ce e botezul?

Căutând răspunsul în Scriptură, aflăm: „Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Cristos.” ( 1 Petru 3:21)

Poate oare un bebeluș să vorbească astfel încât să fie „mărturia unui cuget curat”? Firește că nu. Tocmai de aceea, în unele biserici există obiceiul ca nașul sau nașa celui care urmează să fie botezat să spună crezul. Dar asta este mărturia aceluia și nicidecum a celui ce urmează să fie botezat.

Iată de ce există un singur botez valabil: acela făcut în deplină cunoștință de cauză și care exprimă alegerea și voința persoanei respective.

Prin botez devenim parte integrantă a Bisericii și prin scufundarea în apă ne asumăm moartea față de păcat așa cum Isus a murit pentru păcat și învierea la o viață nouă împreună cu Isus, care a învins moartea. Ne identificăm cu El și, ca ucenici ai Săi, spunem și noi: „am fost crucificat împreună cu Isus Cristos și nu mai traiesc eu, ci Isus trăiește în mine.”(Galateni 2:20).

Ne declarăm de bună voie și cu bucurie morți față de păcat și vii pentru Cristos.

Botezul în apă este astfel o multiplă mărturie:

  • înaintea cerului : că noi credem în moartea și învierea lui Isus: ”Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor, a fost îngropat și a înviat a treia zi, potrivit cu Scripturile”(1 Corinteni 15:3-4)
  • înaintea Bisericii: că facem parte din ea.
  • înaintea lumii: că am terminat cu felul ei deșert de viețuire.
  • înaintea diavolului : că am ieșit de sub influența lui și am intrat sub autoritatea si protecția lui Dumnezeu.

Ne botezăm la o vârstă matură pentru că „prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” (Romani 10:10)

Mihalcea Felicia