Stabilirea fundamentelor și valorilor aduce claritate și înțelegere în viața bisericii și, în consecință vom avea parte de binecuvântare, încredere, siguranță, eficiență și pasiune.

 

  • FUNDAMENTELE BISERICII

AUTORITATEA SCRIPTURII

Autoritatea scripturii în biserica este unică, infailibilă și transformatoare de vieți. Proclamarea autorității Scripturii a fost ceea ce Cristos, urmat de apostoli, a făcut și a considerat primordial în lucrare. De aceea, citirea, practicarea și împărtășirea Scripturii produc o viață plină de binecuvântare, sens și împlinire.

Marcu 13:31, 2Timotei 3:16-17, Ioan 5:39, Matei 4:4, Faptele Apostolilor 17:11, Ioan 8:32, 1 Petru 1:23

LAUDA ȘI ÎNCHINAREA PASIONATĂ

Lauda este o armă în lupta spirituală. Ea aduce victorie, putere, eliberare și binecuvântare. Lauda este celebrare și bucurie. De asemenea, este acțiunea prin care eu fac voia lui Dumnezeu tot mai mult, pentru că am fost creați să Îl lăudăm. Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor noastre. Închinarea este atitudinea normală a unei ființe raționale ce se află în relație corectă cu Creatorul. Ea ne aduce mai aproape de inima lui Dumnezeu. Închinarea este o dăruire a inimii.

Psalmii 22:3, 66:8, 103:1, 150:1, Apocalipsa 4:11, Matei 4:10

RUGĂCIUNEA PRIN CREDINȚĂ

Rugăciunea prin credință este o comunicare personală, directă, plină de putere, cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne vorbește prin Biblie, noi vorbim cu Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea prin credință se bazează pe cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, cunoscându-ne identitatea noastră în El, bizuindu-ne pe promisiunile Sale și rămânând în El.

Matei 21:22, Luca 11:9-10, Matei 6:6, Faptele Apostolilor 2:42

EVANGHELIZAREA CA MOD DE VIAȚĂ

Evanghelizarea ca mod de viață reprezintă împărtășirea în mod activ a Evangheliei lui Cristos, atât prin fapte cât și prin cuvinte. Transformarea sau mântuirea omului ține de Dumnezeu, dar transmiterea mesajului ne-a fost încredințată nouă, copiilor Săi.

Prin urmare duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului! – (Matei 28:19-20 NTR)

Romani 10:13-14,  Romani 1:16

EDIFICAREA PERSONALĂ

Cu siguranță pentru a ajunge la împlinirea viziunii noastre, și anume “o comunitate de creștini maturi în Cristos” este imperios necesar să lucrăm intenționat în direcția dezvoltării personale, atât vocațional cât și spiritual. Așa vom avea un impact atât personal cât și comunitar.

El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind și învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Cristos. Pentru aceasta mă ostenesc, luptându-mă prin puterea Lui, care lucrează cu tărie în mine. – (Coloseni 1:28,29 NTR)

 

  • VALORILE BISERICII

RELAȚIA PERSONALĂ CU ISUS CRISTOS

Relația personală cu ISUS CRISTOS este definitorie pentru identitatea noastră. Nașterea din nou este o condiție a intrării omului într-o relație personală cu Isus Cristos. Prin cruce, Cristos restabilește intrarea directă a omului în prezența Tatălui, devenind copiii Săi.

Fiind copii ai lui Dumnezeu avem nu doar o identitate nouă, ci și scop, împlinire și semnificație.

Ioan 1:12, Ioan 3:3-6, Efeseni 1:4-5

RELAȚII PLINE DE DRAGOSTE

Conectarea interpersonală prin relații pline de dragoste are ca finalitate ucenicia intenționată. Aceasta nu este doar o poruncă, ci o disciplină creștină față de care nu poți zice nu pot, ci doar nu vreau.

Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii! Aşa cum v-am iubit Eu, tot aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii. – (Ioan 13:34-35 NTR)

UCENICIA INTENȚIONATĂ

Esența multiplicării Împărăției stă în înțelegerea Marii Trimiteri, ca Mandat al uceniciei intenționate, iar aceasta nu poate fi împlinită decât prin construirea unei relații pline de dragoste cu cei din jur.

Și ceea ce ai auzit de la mine înaintea multor martori, încredințează unor oameni de încredere, care să fie în stare să-i învețe pe alții. – (2 Timotei 2:2 NTR)

VIAȚA TRĂITĂ ÎN PLINĂTATEA DUHULUI SFÂNT

Nașterea din nou ne-a adus la o nouă viață în Cristos. El își dorește să trăim viața creștină nu cu jumătăți de măsură, ci în plinătatea Duhului Sfânt. De aceea, El trăiește în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Avem nevoie de o rădăcină puternică, crescută și dezvoltată în intimitate cu Cristos, în a hrăni Duhul nostru prin rugăciune, Cuvânt și încredere în El.

Ioan 14:17, Ioan 3:3-5, 2 Corinteni 5:17, Galateni 5:16-18, Romani 8:12-13, Galateni 5:24-25

FAMILIA SĂNĂTOASĂ

Familia sănătoasă reprezintă imaginea sau designul pe care îl are Dumnezeu pentru a ilustra relația omului cu El. “Nu este bine ca omul să fie singur”, a fost una dintre primele afirmații ale lui Dumnezeu din Scriptură. Fiind inițiatorul familiei, El a stabilit principii de conviețuire în viața de familie, responsabilități și promisiuni. Înaintea lui Dumnezeu căsătoria este un legământ ce trebuie ținut până la sfârșitul vieții.

Totuși, fiecare dintre voi trebuie să-și iubească soția ca pe sine însuși, iar soția să-și respecte soțul. – (Efeseni 5:33)

Genesa 2:24, Efeseni 5:25-29, 1 Timotei 5:8

INTEGRITATEA PERSONALĂ

Noi, cei care am cunoscut harul lui Dumnezeu suntem chemați să fim oameni integri, după voia Lui. Se caută tot mai mult oameni ca Iov care era ”fără prihană și curat la suflet”. Noi suntem chemați să fim lumina lumii. Lumina Domnului Isus care este în noi trebuie ”să lumineze înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” Viața noastră este pentru mulți o epistolă scrisă prin fapte și vorbe. Este definitoriu pentru viata creștină să fim exemple de urmat.

1 Petru 2:12, Matei 5:16

CONDUCEREA ÎMPĂRTĂȘITĂ

Conducerea împărtășită are ca fundament Scriptura. Ea implică slujire, dedicare și sacrificiu. Împărtășirea conducerii va permite bisericii să funcționeze ritmic, lejer și eficient sub conducerea atotputernică a lui Cristos.

Secerișul este mare, dar lucrătorii sunt puțini! Rugați-L, deci, pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul Său! – (Matei 9:35-38 NTR)

El i-a desemnat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos. – (Efeseni 4:11-12 NTR)