Trăim într-o lume care, vedem bine, a cam uitat de Dumnezeu și pune dorințele omului deasupra tuturor lucrurilor. Aceasta este consecința filozofiei umaniste cu care am fost inoculați ani la rând. Dar nu numai atât. Suntem bombardați, fără să ne dăm seama, cu multe alte idei filozofice (chiar de tip New Age), care ne pot influența modul de a gândi. Tocmai de aceea, este benefic să ne formăm o perspectivă biblică despre lume si viață.

  • Cum putem face asta?

La grupele de ucenicie, unde se pun „bazele unei trăiri creștine” prin studiu biblic aprofundat, pe grupe mici: grupa de bărbați, de băieți, de femei și de fete. (fiecare cu preocupările lor, nu?) Descoperim astfel principiile biblice cu privire la toate aspectele importante ale vieții noastre.

Credeți că asta ne limitează trăirea? Nicidecum. De abia acum simțim că trăim cu adevărat, așa cum a promis Isus Cristos: „Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug.Ioan 10:10

Ne place să studiem: ”Voi cercetaţi Scripturile deoarece credeţi că în ele aveţi viaţă veşnică dar tocmai acestea sunt cele care depun mărturie despre Mine!Ioan 5:39, să ne bazăm credința pe promisiunile lui Dumnezeu din Cuvântul Său, Biblia, și apoi s-o împărtășim și altora, încurajându-i să dea tot ce-i mai bun în ei lui Dumnezeu și să stea departe de păcat, fiind capabili să deosebească binele de rău.

Dumnezeu să vă echipeze cu orice lucru bun, pentru a-I face voia, lucrând între noi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Cristos, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor! Amin.” Evrei 13:21